Skip to content Skip to navigation
<Ristovski> "uhh ye short pls" == white version of "fuck my shit up fam"